INTERIM MENEDZSER AKADÉMIA – AZ INTELLEKTUÁLIS WELLNESS

Hamarosan kezdődik a felvételi a következő féléves képzésre. A szűrőn megfelelt „szerencsés” kiválasztottak lehetőséget kapnak, hogy a hollandiai Nyenrode Business Universitejt közreműködésével zajló képzésen „megmerítkezzenek” az interim szakma forrásában. Igen, a forrásában, ugyanis az interim képzés bölcsője Nyenrode, és a bölcsőt ringató kéz pedig Jacques Reijniers professzoré, aki – immár hagyományosan – személyesen oktatja az interimek következő évfolyamát. Hasonlóan hagyományosan, ő adja majd át a képzés végén, az azt sikerrel abszolváló hallgatók számára a diplomát Hollandiában. Fejős Péterrel, az Interim Manager Academy, alumni klubjának elnökével beszélgetett Sólyomi Dávid.

Korábban említette, hogy interim pályafutása elején jelentős vezetői tapasztalattal rendelkezett ugyan, „szakirányú” interim képzést azonban nem végzett. Mi miatt döntött úgy később, hogy részt vesz a holland – magyar képzésen?

Az igazat megvallva, amikor valaki elkezd interimként dolgozni, még maga sem sejti, hogy mivel is áll szemben. Teljesen más ez a pálya, mint az alkalmazotti lét, ennek megfelelően rengeteg buktató van, ezért is érdemes célirányosan felvérteződni információkkal, ismeretekkel. Nekem ezt a pluszt az Interim Menedzser Akadémia adta meg. Mondhatjuk persze, hogy a szolgáltató, esetemben a Hammel & Hochreiter Interim Management Partnership is tud segítséget nyújtani, ők azonban nincsenek minden pillanatban mellettem a terepen. Száz szónak is egy a vége: az interim menedzsernek a szakmai tudás mellé szüksége van az interim tudásra is, amit meg lehet ugyan szerezni számos év tapasztalattal, ám ez a folyamat jelentősen felgyorsítható a célirányos képzéssel. Emiatt döntöttem a részvétel mellett.

Mit adhat egy tapasztalt vezetőnek a képzés? Önnek mit adott?

Szemléletes hasonlattal élve minden interim megbízásnál pókhálószerű helyzetben találjuk magunkat: ha meghúzunk egy szálat, mozdul vele a többi is. Nagyon fontos látni, hogy meddig tart az én feladatom és mely részekkel foglalkoznak mások. Azért emelem ezt ki, mert a balul sikerülő interim megbízások többsége ott csúszik félre, hogy az interim menedzser túl sok vagy éppen túl kevés szálat fog meg, így a megbízó nem azt kapja, amire számított.

A képzés ad egyfajta sablont, ami a gyakorlatban nagyon jól használható ahhoz, hogy a projektek fázisokra bontása mellett mindig megtaláljuk a fókuszpontokat, kulcsterületeket. Reijniers professzor könyve, az Akadémia egyik alap tananyaga nagyon sokat segít ezen strukturáltság kialakításában és a folyamatok kézbentartásában, önmagában azonban ez nem elég.

A képzés Hollandiában, a Nyenrode-on tartott részében nagyon sokat tanultunk a nemzetközi esettanulmányok feldolgozásából is. Az adott projekteket a való életben megoldó holland interimek adták ki nekünk a feladatokat, majd összehasonlítottuk saját megoldásainkat az övékkel. Mondanom sem kell, hogy ebből rengeteget tanultunk. A gyakorlatban sajátítottuk el, hogyan kell egy projektnél azonosítani a kulcsfeladatot, majd megoldásokat adni erre. Mivel minden ország, kultúra kicsit más, a magyar előadóktól a hazai projektek tapasztalatait és a hazai projekteken való működéshez szükséges kompetenciákról tanultunk meg színes és hasznos tudnivalókat.

Az analógiáknál maradva: falat rakni is mindenki tud egy bizonyos szinten, ha azonban komolyabb építkezésre kerül sor, akkor azért érdemes alaposan beletanulni. Az interimség is ilyen, ha valaki komolyan gondolja, akkor el kell végezni egy ilyen képzést, hiszen így számos részterület azon ismereteit lehet rendszerezetten elsajátítani, amelyek kifejezetten az interim léthez hasznosak, esetenként szerintem elengedhetetlenek is.

Mi alapján választotta az Akadémiát?

Az Interim Menedzser Akadémia képzése unikumnak számít a régióban, ezért nem volt nehéz a döntés. Legközelebb Németországban találhattam volna interim képzést, mely kurzus szintén a holland egyetemmel együttműködésben jött létre, emellett Hollandiában hollandul érhető el a 3 éves interim master képzés az egyetemen, és Nagy-Britanniában is vannak interim képzések, de azok pár napos kurzusok általában és leginkább az angol menedzsereknek szólnak. Ezen felül látni kell, hogy Magyarországtól távolodva egyrészt az árak is meredeken emelkednek, másrészt a magyarországi specifikumokat egészen biztosan csak itt tudják a gyakorló interimek és szolgáltatók. Az Akadémián elsajátíthattam a holland know howt magyar és holland oktatóktól, miközben ár-érték arányban a legjobb képzési ajánlatot választottam.

Tudna említeni egy konkrét esetet, amit az említett tudással felvértezve oldott meg gyakorló interimként?

Csak ilyen esetet tudok említeni. Komolyra fordítva: elsőként egy klasszikus gap management projekt jut eszembe, melynél egy autóipari cégnél egy német felső vezető hirtelen kiesését kellett kezelni. Itt létfontosságú volt az állandóan változó projekt célokra való fókuszálás!

A projekt több fázisból állt:

hiánypótlás – rendszerépítés – utód keresés, kiválasztás, beillesztés – másik kapcsolódó területen hiánypótlás

Az ilyen eseteknél kiemelten fontos, hogy gyors felmérés után az interim máris belevesse magát a szervezetbe, ami egyébként elég antagonisztikus, hiszen az interim nem válik a szervezet részéve, gap managementnél azonban pótolni kell valakit, ami árnyalja a képet. Természetesen nem lehet 100%-osan „klónozni” valakit, igyekezni kell ugyanakkor minden elérhető dokumentum és a kollégákkal történő információcsere alapján a lehető legalaposabban képet alkotni a kieső vezetőről és ennek megfelelően átvenni a szerepét.

Az adott projektnél azzal találtam szembe magam, hogy egy nagy tudású és elismert embert veszített el a vállalat, aki kézi vezérléssel irányította a minőségügyi területet, ily módon kulcsszerepet játszott annak működésében. Fő feladatom tehát a rendszerépítés lett, hiszen a kulcsembert egy rendszerrel kellett helyettesíteni, hogy fenntarthatóan biztosítani tudjuk ezen kiemelkedő fontosságú terület működését.

A projekt első fázisa nagyságrendileg nyolc hónapig tartott – majd további hónapokra egy másik terület vezetői hiánypótlására is felkértek – ráadásul a végére lejárt a cég minőségbiztosítási tanúsítványa, aminek megújításánál jobb vizsgát el sem lehetett képzelni az általam felállított rendszer tesztelésére. Sikerrel vettük az akadályt, aminek persze előfeltétele volt, hogy a HH, mögöttem álló szolgáltatóként nagyon komoly projekt menedzsment támogatást nyújtott a projekt időtartama alatt.

Mi volt a nehézség ebben a megbízásban, és konkrétan miben voltak hasznára az Akadémián tanultak?

A minőségügyi terület gyakorlatilag mindenre kihatással volt a vállalatnál, ezért ki kellett építeni a kapcsolódási pontokat és az információáramlás, valamint kontroll megfelelő szintje mellett biztosítani kellett, hogy a szervezet minden részén beépüljön a mindennapi megközelítésbe a minőségirányítás. Szakmai kihívás természetesen ennél a projektnél is volt, hiszen a megbízó területén mindig új ismereteket kell elsajátítani.

Ennél azonban érdekesebb a projekt személyes, emberi oldala. A kieső kolléga karizmatikus vezető volt, aki komoly űrt hagyott maga után, ezért nem volt egyszerű a feladatom. Gyakorlatilag szinte mindenki vágyott a kézi irányításra, nekem pedig az arra alkalmas embereknél el kellett érnem, hogy önállókká váljanak és fogadják el a felelősséget, hogy nem kerül minden ellenőrzésre utánuk. Mondanom sem kell, hogy hosszú beszélgetések vezettek el eddig az eredményig, így az Akadémián kapott interperszonális ismereteket kiemelten hasznosnak találtam az emberek gyors bevonása és a közös hang mielőbbi megtalálása kapcsán. Emellett az Ügyfél elégedettsége csak akkor lehet teljes, ha az interim projektek szakaszainak eltérő fókuszait alaposan ismeri a képzett inteim, és ezt a projekt folyamán mindvégig szem előtt tartja, ebben is sokat segítettek a tanultak és a HH projekt menedzsment támogatása.