A Hammel & Hochreiter Kft. hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére.

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül, vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat cégünk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Társaságunk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Cégünk, a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést cégünk csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az Ön hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek az Ön személyes adatait.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról.

A fenti célok megvalósítására a Hammel & Hochreiter Kft. olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76299/2014.