A mi napunk

Bár közülünk sokan a hét legtöbb napján projekten vannak, vidéken dolgoznak, ügyfélnél állnak helyt, mégis szükség van arra, hogy néha az üzleti élet sodrásától függetlenül – vagy éppen annak lendületéhez kapcsolódva – lehessünk együtt. Október tizenharmadikán, több mint két hete speciális belső nap formájában lehettünk együtt. Finom vendégváró falatokkal, és ízletes ebéddel – és nem utolsósorban, a kerti beszélgetéseket is támogató verőfénnyel, szokatlan őszi meleg idővel. Az együtt töltött idő célja egyfelől a tudásátadás, ismeretszerzés, továbbképzés volt. Másfelől az, hogy egymás élményeit, tapasztalatait, véleményét minél mélyebben megismerhessük az egyes témákhoz – és projektekhez – kapcsolódva.

Virágh Rajmund felvezetője is ezt támasztotta alá: a világban érzékelhető trendek, az egyes projektek mögött álló menedzsment- vagy lélektani háttér megismerése éppen olyan fontos a HH csapatszellemének erősítése céljából, mint a különböző projektekről érkező munkatársak gondolatainak, szemléletének megvitatása oldott hangulatban.

A nap első előadója Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus volt, aki a gyorsulás és a komplexitás egymásba fonódó trendjeiről beszélt. Röviden: a komplexitás folyamatosan nő, miközben a változás egyre csak gyorsul – ebből a gazdasági-társadalmi környezetből emelt ki olyan egyedi aspektusokat, mint például a generációk illeszkedése a vállalatban, vagy a szervezet kommunikációjának változása, átstrukturálódása a technológia függvényében. Pozitív vagy negatív méltatás nélkül arra mutatott rá, hogy a változó környezet jelenségeit ismernünk kell – nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk róluk.

Őt követte Tóvári Zsuzsa előadása, ami a hit – másképpen: elköteleződés és meggyőződés stabil kombinációja – kulcsszerepéről szólt. Tóvári Zsuzsa értelmezésében a hit egyfajta belső mag, melyhez a nap végén, a feladat elvégzése után is visszatérhet az interim menedzser, és abban megerősödve láthat újra hozzá feladatának folytatásához, lett légyen szó gap menedzsmentről vagy krízisről. A pszichológus az egyén, annak adottságai és fejlődése felől közelített a kisebb és nagyobb mértékben érzékelt üzleti és általános környezet felé, és arra jutott, hogy az önismeret és a reflexió a kulcs ahhoz, hogy rálássunk mindennapjaink értelmére, és a személyiség összetett vonatkozásában értelmezzük, értékeljük azt. Különösen fontos mindez, ha az ügyfél, a szolgáltató és az interim menedzser háromszögének egyensúlyára gondolunk…

Ezután Fejős Péter előadása következett, aki az interim menedzsment kulcskérdéseire építette mondandóját. A krízis, a változás, a projekt és a gap / bridge fogalmait a tanácsadó és az interim menedzser szerepeit összehasonlítva elemezte: utóbbiról kijelentve, hogy az interim menedzser nem csak elvégzi az analízist, nemcsak helyzetelemzést és (túlélési) tervet készít, hanem meg is valósítja azt, kombinálva a napi operatív vezetéssel. Mint külső, friss szem, aki ugyan nem része a meglévő kultúrának, ám „feszítővas” funkciót látva el, extra energiát ad: nem akar pozíciót a szervezetben, de magasan kvalifikált vezetőként tudást, tapasztalatot hoz, hiszen számtalan esetben találkozott már hasonló feladattal. Fejős Péter, a lean filozófiája iránt elkötelezett vezetőként nemcsak az analízis, a stabilizálás, a standardizálás és a fejlesztés alapelveit jelölte ki, hanem a Safety-Quality-Delivery-Cost célrendszer megdönthetetlen sorrendű prioritásait is elemezte. Fontos felidézni a Tim Wood néven emlegetett „persona non grata”-t, a vállalatban nemkívánatos személyt is, aki a lean hét veszteségét testesíti meg. Fejős Péter előadása eljutott a flow-ig: a folyamatos fejlesztés kis lépéseit és a fenntarthatóságot hangsúlyozva a célok jegyében.

Alig ért véget a „frontális”, előadásokból álló rész, élénk beszélgetés követte az előadásokat: sokan érezték úgy, hogy mindennapi élményeikből, változatos projektjeikből bőven van mit hozzátenniük az elhangzottakhoz. Számtalan sztori és jobbnál jobb történet hangzott el: a legtöbb tanulsága oda kanyarodott, amit az Interim Menedzsment Akadémia már évekkel ezelőtt hangsúlyozott képzései során: a ma interim skilljei-ből alakul és formálódik a holnap, a jövő menedzsment tudása.

A videót készítette: marcellviragh.com