Tartsuk itthon a senior erőforrásainkat!

Felbecsülhetetlen érték van a kezünkben, amit használni kell és nem elengedni: a nemzetközi cégek által kiképzett, évtizedes tapasztalatokkal, kelléktárral rendelkező, azonnal bevethető profi menedzser, az interim menedzser. “Külföldi menedzserek segítségével kívánja állami nagyvállalatai hatékonyságát növelni a kínai vezetés. A cégeket felügyelő hatóság (SASAC) a minap tette közzé felhívását a China

Sikeres létszámcsökkentés és változásmenedzsment

A felgyorsult gazdasági események, az egyre növekvő verseny, és az ezzel együtt járó cégintegrációk, létszámcsökkentések, tevékenység kiszervezések térhódításával központi kérdéssé vált a munkaerő hatékony kihasználása. A változások előidézik a humánerőforrás minőségének, összetételének folyamatos javítását, megújítását. A hatékonyság növelésén alapuló változás szinte minden esetben együtt jár a munkaerő mozgatásával. A humánerőforrás

A konferenciáról

INTERIM MENEDZSMENT – Az elkötelezett professzionalizmus Interim menedzsment “Egy érett, határozott, tapasztalt és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező felsővezető határozott időre szóló rendelkezésre állása egy állandó munkakörben keletkező, tervezett vagy hirtelen fellépő hiány pótlására, vagy speciális üzleti eredmény megvalósítása határozott idő alatt.” A konferencia résztvevői és célkitűzései: Alkalmazott vezetőknek A hazánkban

A Sárkány útja – Első rész

Szakértelem, elkötelezettség, következetesség – sikeres vezetők alapelvei Filmes felütéssel élve, bármilyen hasonlóság más vezetők alapelveivel – remélem – nem csak a véletlen műve, a cikk valódi tapasztalatokon alapszik. Szakértelem – A sárkány ébredése A szakértelem megalapozásának nincsen könnyű vagy gyors módja. Sok tényező segítheti a megismerést, de a tapasztalat megszerzése

Miért hatékony az interim HR menedzser?

Interim menedzserként ahhoz, hogy a megbízás során a teljes rendszert átlássuk, ismernünk kell a folyamatokat, dokumentumokat is. Ezek áttanulmányozása kapcsán magától adódik a lehetőség, hogy a fellelt hiányosságokat kijavítsuk. A legnagyobb kihívást a helyzet gyors feltérképezése és az azonnali megoldás implementálása jelenti egy adott, már működő szervezetben. Egy interim menedzser,

Integrált vállalatirányítási rendszer, interim módra

Marokkóban történt. Casablanca. Egy film. Nekem egy történtet. Az én történetem. A több évtizede működő, majd ezer főt foglalkoztató kereskedelmi vállalat a megszokott, rég kialakult üzleti folyamatok mentén dolgozott. Megkopott ötletek, részmegoldások, elkényelmesedett középvezetők, motiválatlan munkatársak. E környezetben az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését nem fogadta osztatlan lelkesedés. Nem az igazi,

Replacement folyamatok

Egyik Ügyfelünknek szüksége volt egy átmeneti vezetőre, aki vezeti a céget, míg egy hosszú távú replacement folyamat lezárul. A cég teljesítménye hanyatlott, a fontos Ügyfelek viszont ott voltak a láthatáron. Az Interim Menedzsernek 20 év iparági tapasztalat állt a háta mögött, hozzájárulásával az Ügyfélnek sikerült az operatív folyamatosságon javítani és

Változás menedzsment

Egy családi tulajdonban lévő gyártó cég a minőséggel, szállítási késésekkel és egy ingatag rendszerrel viaskodott. Az ilyen és egyéb gyengeségek miatt úgy tűnt, hogy a gyártási kapacitás lecsökken, és a munkaerő sem vállalt szívesen új megbízásokat. A forgalmi visszaesés és a hiábavaló próbálkozások az akkori csapattal nem vezettek eredményre, ezért

Pénzügyi tanácsadás

Egy pénzügyi befektető csoport, egy kisebb családi vállalkozást vásárolt fel, és az üzletnek a nagyobb szervezetbe való integrálásának részeként, szüksége volt a pénzügyi tevékenységek szigorítására. Egy, a projektre kiválóan alkalmas Interim Pénzügyi Menedzser csatlakozott a menedzsmenthez, akinek fő feladatként az operatív pénzügyi támogatást tűzték ki. A szakember sikeresen megvalósította a